JT18-22/5电磁继电器

品牌:约瑟夫回归系数:>0.65触点额定电流:10A线圈额定电流:11.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630名称:直流电磁继电器型号:JT18-22/5

厦门市元和电器有限公司

品牌:约瑟夫

回归系数:>0.65

触点额定电流:10A

线圈额定电流:11.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630

名称:直流电磁继电器

型号:JT18-22/5


电磁继电器